11. 2. 2016

Pražáci

Při zkoumání popelnic jsme se mimo informací o Pomalých kulkách narazili na zajímavé zmínky o pražácích. Zpočátku nás nalezené zprávy nechávaly chladné, neboť jsme si mysleli, že se jedná o obyvatele Prahy a jejich obvyklé aférky, Čili věci které nás vůbec nezajímají. Ale postupem času nám došlo, že jde o skutečné o žáky kteří jsou s námi už tisíce let. Skuteční pravěcí žáci, neboli zkráceně pražáci. Našli jsme záznamy které dokazují, že zde s námi jsou minimálně od doby kamenné. Zpočátku jsme se domnívali, že o lidi, kteří kosmickým zářením či něčím jiným záhadným způsobem zmutovali tak, že v podstatě nestárli po mnoha staletí zůstávali v dětském či pubertálním věku. Nyní se spíš kloníme k domněnce, že jde o mimozemšťany, kteří na sebe vzali lidskou podobu a po dlouhé věky člověka nenápadně provází lidstvo. Ve formě žáků či studentů provokují své učitele zvídavými dotazy, které je pak inspirují a posouvají lidstvo o kus dále.
Dnes je již naprosto jisté, že na myšlenku Škola hrou nepřišel Komenský žádnou náhodou, ale systematickou “provokací” (pra)žáka Tintěry, který se Jana Ámose neustále ptal proč si nemůže ve škole hrát, že by ho to pak více bavilo. Nakonec si Komenský vzal tuto myšlenku za vlastní.
Také Francesku Melzi a Salai, jenž studovali u Leonarda da Vinci, byli prokazatelně pražáci. Bez nich by byl da Vinci jen místním mazalem.
Tak bychom pochopitelně mohli jmenovat další a další vědátory a myslitele. Všichni by bez svých pražáků byli jen slabým odvarem toho čím se pak stali. Jedinou výjimkou potvrzující pravidlo je Jára da Cimrman. Génius, který byl géniem bez cizí pomoci. Naopak se dá říci, že Cimrman byl “pražákem” pro Alberta Einsteina. Bez Cimrmana by Einstein jen těžko přišel na myšlenku, že čas a prostor jsou vlastně jedno časoprostorové kontinuum.
Proč to ale celé píšeme? Jak jsme se k problematice pražáků vůbec dostali? Vždyť jsme se jim původně vyhýbali.
Impulzem k tomu všemu bylo nalezení jedné Červiváčkovi domněnky. Zpočátku se nám tato domněnka zdála směšná a nesmyslná. Ale bližším prozkoumání identity pražáků se nám zdá být téměř jisté, že měl Červiváček pravdu. Ano, Jan Tláskač byl pražák. A navíc byl původem z Prahy, takže to byl pražák Pražák.

doctor H

Žádné komentáře:

Okomentovat