29. 9. 2017

V přestrojení


Izold zůstal v přestrojení, které mu poskytl Špacírův maskér a vydal se do Sténadel. Zpočátku se trochu obával zda ho někdo nepozná, ale chlapci, které míjel zůstávali v klidu. Nikdo se na něj zvědavě nedíval, nikdo se za ním neotáčel. Uklidnil se. Jeho přestrojení funguje, tak jak má. To mu dodalo odvahy do další akce. Nutně potřeboval vědět co se stalo s jeho spolubojovníky.
Dalo se předpokládat, že jsou jsou zavření, ale Izold chtěl mít jistotu a také chtěl vědět, kde přesně jsou. Také se potřeboval dozvědět, co jeho protivník, Velký volt, plánuje. Začal tedy dělat to co doposud tvrdošíjně odmítal. Zapojil se aktivně do Voltského systému.
Musel začít na nejnižší úrovni, aby to nebylo nápadné. Přihlásil se tedy do uličního výboru a začal zde aktivně pracovat. Přicházel se zajímavými podněty. Tvrdě pranýřoval nedostatky, kterých se řadoví Voltové dopouštěli. Brzy se stal velitelem ulice. Pochopitelně nevystupoval pod svým pravým jménem. Používal jméno Karel Průrazný, což bylo jméno skutečného chlapce, který byl nedávno odvezen do nemocnice, ale většina Voltů o tom nevěděla.
Brzy mu byla ulice malá a stal se velitelem sekce. Postupně postupoval Voltskou hierarchii stále výše. Jeho postup byl velice rychlý. Ještě nikdo nepostupoval tak rychle jako on. Brzy se o něho začal zajímat sám Velký Volt. Nechal si ho povolat a dal mu několik úkolů, aby ověřil, zda je Karel respektive Izold tak schopný, jak se o něm povídá. Karel Průrazný nezklamal. Naopak předčil všechna očekávání Velkého Volta. Proto jej jmenoval svým pobočníkem a směl se účastnit všech jednání, zejména pak poradního konsilia, které se konalo každý druhý pátek v měsíci. Karel se zúčastňoval i různých zákulisních jednání, které vedl Velký Volt s s zástupci různých frakcí.
Izold se brzy dozvěděl, kde jsou vězněni jeho soukmenovci. Chtěl již svou výzvědnou misi ukončit, když se doslechl o tajemném komplexu, který se nacházel pod starou zkrachovalou tiskárnou, která Voltům sloužila jako hlavní sídlo. To ho zaujalo a rozhodl se, že osvobození kolegů počká. Musí se více dozvědět více o tom co Velký Volt skrývá před řadovými Volty.

Žádné komentáře:

Okomentovat