24. 3. 2018

Výňatek z Voltské ústavy


Podařilo se nám najít kousek Voltské ústavy. Zde vám ho předkládáme.

Každý registrovaný Volt má nárok na bezplatné dobíjení z veřejné Voltské sítě, ale maximálně desetkrát za týden. Při dobíjení nad tento rozsah musí uhradit aktuální dobíjecí sazbu. V případě porušení, je viník potrestán výrobou jednoho kilowatu na šlapacím kole.

Každý Volt musí minimálně jednou za půl roku doložit zvýšení napětí ve své baterii. Pokud nedojde ke zvýšení dvakrát za sebou, je z Voltského společenství doživotně vyloučen.

Každý Volt má na starost určitou část veřejného vedení. Musí se o něj náležitě starat a pravidelně měřit vodivost. Pokud dojde ke snížení vodivosti, musí to neprodleně nahlásit. Jeho díl bude dočasně vypojen. Zodpovědný Volt musí dané vedení na vlastní náklady nahradit a znovu zprovoznit. Doba přerušení nesmí přesáhnout 24 hodin. Jinak je Volt odsouzen k týdenní nucené výrobě elektrické energie za každou hodinu přesahující povolený limit.

Každý Volt je povinen viditelně nosit Voltské insignie a udržovat je plně funkční. To znamená, že baterie musí být alespoň z poloviny nabitá a musí mít předepsané minimální napětí. To se určuje jednou za měsíc Napěťovým rozkazem.
Dioda či žárovička musí mí předepsaný odstín podle Voltovi aktuální hodnosti. Musí být plně funkční, což znamená, že její paprsek musí být schopný přeříznout dřevěnou desku o šířce minimálně jednou centimetru. Porušení se trestá týdenním vězením.

Zakladním a nespochybnitelným právem každého Volta je právo na napěťový souboj.
Pokud je Volt vyzván kýmkoliv na napěťový souboj, musí výzvu přijmout. Pokud někdo někoho vyzve, nesmí býti žádnému účastníku bráněno v souboji. Souboj musí být prováděn čestně bez podvádění. Souboj probíhá pod dohledem Usměrňovače, který klidní příliš agresivní účastníky souboje a provádí vlastní měření. Též dohlíží na dodržování pravidel. Baterie nesmí bít nabyta přes konstrukční mez. Dále kontroluje zda je baterie vyrobena podle zásad bezpečnosti. Nestabilní baterie, které hrozí explozí zabavuje a bezpečně zneškodňuje. Volt, které použil nebezpečnou baterii je na měsíc vyloučen z Voltské napěťové soutěže. Výsledky zápasu jsou zapisovány do databáze Voltské napěťové soutěže. Smí zapsat jen certifikovaný Usměrňovač. Voltské napěťové soutěže, též zvané napěťová liga, se smí zúčastnit jen Volt, jehož baterie má napětí minimálně 500 Volt.
Prohrávající Volt musí veřejně uznat svou porážku slovy "Má baterie nestojí za nic", nebo obdobnými schválenými slogany.

Žádné komentáře:

Okomentovat